Chàng Tây bán xúc xích lấy vợ Sài Gòn vì thấy người Việt dễ thương

24h | Thứ hai, 14/03/16 09:30 GMT+7

Thiên Chương  |  

0 0 chia sẻ

Người vợ kể lại, ở Việt Nam khoảng 3 tháng, thấy người Việt dễ thương nên anh Líp quyết định ở lại luôn.