Cơ sở sản xuất mỡ bẩn đầy ruồi nhặng tại Hà Nội

Chủ các cơ sở này chọn cánh đồng vắng để sản xuất, mỡ được mua về hôi thối, phân hủy, không qua xử lý, chọn lọc mà được chế biến ngay.

Thời cuộc Chủ nhật, 24/4/2016, 15:50 (GMT+7)