Nhạc chế 'Trèo công viên nước'

24h | Thứ ba, 21/04/15 10:14 GMT+7
0 0 chia sẻ

Dựa trên bài hát 'Trèo lên quán dốc', 3 thành viên nhóm Trắng đã cho ra đời phiên bản mới phản ảnh việc trèo tường phản cảm tại công viên nước ngày19/4 vừa qua.