Nhân viên Vietjet từ chối khách tàn tật
 
 

Nhân viên Vietjet từ chối khách tàn tật

Nhân viên Vietjet từ chối khách tàn tật.

24h | Thứ hai, 6/4/2015, 16:05 (GMT+7)