Nhân viên Vietjet từ chối khách tàn tật

24h | Thứ hai, 06/04/15 16:05 GMT+7
0 0 chia sẻ

Nhân viên Vietjet từ chối khách tàn tật.