Phan Đăng Nhật Minh thể hiện tài tính nhẩm tại vòng sơ khảo
 
 

Phan Đăng Nhật Minh thể hiện tài tính nhẩm tại vòng sơ khảo

Phan Đăng Nhật Minh thể hiện tài tính nhẩm tại vòng sơ khảo.

24h | Thứ hai, 6/4/2015, 16:11 (GMT+7)