Phan Đăng Nhật Minh thể hiện tài tính nhẩm tại vòng sơ khảo

24h | Thứ hai, 06/04/15 16:11 GMT+7
0 0 chia sẻ

Phan Đăng Nhật Minh thể hiện tài tính nhẩm tại vòng sơ khảo.