Hà Lan tiêu hủy hoa vì Covid-19

80% số hoa ở Hà Lan bị tiêu huỷ, các trang trại hoa đóng cửa vì không có khách du lịch và người mua do ảnh hưởng dịch bệnh.

Ăn chơi Thứ sáu, 27/3/2020, 16:25 (GMT+7)