Nghệ sĩ Hồng Vân bày chiêu làm thạch rau câu sơn thủy đẹp như tranh

Nữ diễn viên sử dụng một chiếc cốc để có thể tạo ra được màu sắc độc đáo của món thạch sơn thủy.

Ăn chơi Thứ tư, 12/6/2019, 00:23 (GMT+7)