Thạch trái cây sữa dẻo

Những viên thạch nhiều màu nhiều vị được thả trong cốc sữa dẻo quyện vào nhau mát lạnh ăn thật đã.

Ăn chơi | Thứ ba, 26/4/2016, 14:52 (GMT+7)