Thạch trái cây sữa dẻo

Ăn chơi | Thứ ba, 26/04/16 14:52 GMT+7
0 0 chia sẻ

Những viên thạch nhiều màu nhiều vị được thả trong cốc sữa dẻo quyện vào nhau mát lạnh ăn thật đã.