Trải nghiệm phiên bản mớithisthis thisthis
Nam Em kể chuyện ngáo ngơ tự đốt nhà, bị ngã vào chuồng heo
 
 

Nam Em và chị song sinh tranh nhau kể chuyện tự đốt nhà

Tham gia chương trình 'Giác quan thứ sáu', chị em Hoa khôi kể nhiều kỷ niệm thời còn sống ở quê nhà Tiền Giang.

Hương Giang  |  

1 2