Hậu trường của một phút phim 'Phượng khấu'

Long AnCảnh phim các phi tần bái yết thái hoàng thái hậu chỉ dài khoảng một phút trong tập 4 'Phượng khấu', nhưng được quay kỳ công nửa ngày, với phục trang đắt tiền, bối cảnh phục dựng thủ công bám sát lịch sử 70%.

Phim Thứ sáu, 27/3/2020, 00:00 (GMT+7)