Hồng Đào: 'Các con gọi tôi là mẹ hổ'

Nghệ sĩ Hồng Đào tự nhận là người mẹ nghiêm khắc và khó tính, nhưng khi các con trưởng thành, chị dần nhận thấy điều đó là không nên.

Sao Thứ bảy, 17/8/2019, 00:00 (GMT+7)