Ngọc Trinh bỏ ống heo được 2,7 tỷ đồng

Sau 7 tháng bỏ ống heo toàn tiền USD, Ngọc Trinh tiết kiệm được 2,7 tỷ đồng.

Sao Thứ hai, 28/9/2020, 11:00 (GMT+7)