10 phút tập hết sức để sớm có eo thon, dáng gọn đón Tết

Cố gắng thực hiện mỗi động tác khoảng 20 - 25 lần mỗi hiệp, nghỉ 15 giây giữa các hiệp để không quá đuối sức.

Phong cách Thứ tư, 9/1/2019, 16:36 (GMT+7)