10 phút tập Tabata cuối ngày 'diệt' mỡ toàn thân

Nữ PT hướng dẫn 9 động tác, mỗi động tác tập trong 20 giây, nghỉ 10 giây, cố gắng lặp lại 2 hiệp để có thể sớm đạt mục tiêu khỏe đẹp.

Phong cách Thứ năm, 30/4/2020, 14:00 (GMT+7)