4 biến thể của plank siết chặt cơ bụng

Mỗi động tác thực hiện ít nhất 30 giây, lặp lại 3 hiệp và có thể nghỉ giữa các hiệp khoảng 10 - 15 giây, lưu ý không mở chân quá rộng, siết chặt bụng trong lúc tập. 

Phong cách Thứ sáu, 8/5/2020, 15:00 (GMT+7)