4 động tác vừa đốt mỡ vừa tăng khả năng giữ thăng bằng cho cơ thể

Mỗi động tác nên thực hiện ít nhất 15 lần mỗi hiệp và tăng dần cường độ tập luyện khi cơ thể đã thích nghi.

Phong cách Thứ ba, 16/7/2019, 14:16 (GMT+7)