4 động tác vừa tăng sức bền vừa đốt calo thừa cuối ngày

Mỗi động tác nên tập khoảng 45 - 60 giây sau đó nghỉ 15 giây và tăng dần cường độ khi cơ thể đã quen.

Phong cách Thứ bảy, 22/6/2019, 14:42 (GMT+7)