6 động tác pilates tập chậm, hiệu quả cao

Dạng bài pilates cơ bản không đòi hỏi dụng cụ có thể dễ dàng áp dụng tại nhà, nên lặp lại bài tập 3 - 4 hiệp, nghỉ 1 - 2 phút giữa các hiệp.

Phong cách Chủ nhật, 10/5/2020, 14:00 (GMT+7)