Trailer MV 'Cause I love you' - Noo Phước Thịnh

Nhạc | Thứ hai, 04/04/16 15:53 GMT+7
0 0 chia sẻ

Noo Phước Thịnh và ê kíp đã dựng những set cảnh khác nhau trong studio rộng lớn để thực hiện những cảnh quay ấn tượng nhất.