30 phút tập luyện đốt calories tương đương 2 giờ chạy bộ

Phong cách | Thứ năm, 07/07/16 15:28 GMT+7
0 0 chia sẻ

Chạy bộ trong 1 giờ chỉ tiêu đốt được khoảng 150 calories nhưng với bài tập này, bạn sẽ tiêu đốt được tới 300 calories.