Thử thách trang điểm trong 3 phút

Phong cách | Thứ tư, 06/05/15 17:36 GMT+7
0 0 chia sẻ

Nếu chỉ có 3 phút để trang điểm, bạn sẽ phải làm gì?