Khánh Thi chia sẻ video massage cho Kubi

Sao | Thứ ba, 08/09/15 23:01 GMT+7
0 0 chia sẻ

Video được quay khi Kubi mới 10 ngày tuổi nhưng cu cậu đã rất cứng cáp.