Đức Duy, Trần Hằng My, Nguyễn Hải hát ‘Lips are moving’

Show truyền hình | Thứ bảy, 22/08/15 21:42 GMT+7
0 0 chia sẻ

Cặp đôi Giang – Hồ chọn Trần Hằng vào vòng trong.