Hồng Quế với tác phẩm Holding Hands

Show truyền hình | Thứ bảy, 27/02/16 22:50 GMT+7
0 0 chia sẻ

Giám khảo Hồng Việt lại chê, phần dance sport là Latin - chủ đề của đêm thi, trong bài thi của Hồng Quế chưa có nhiều.