Nhóm Bồ Công Anh với tiết mục nhảy 'Tương phản'

Show truyền hình | Thứ sáu, 15/04/16 21:34 GMT+7
0 0 chia sẻ

Việt Hương nhận xét tiết mục có ý tưởng lạ nhưng sự kết nối giữa các thành viên chưa tốt.