Nhóm Cadimen trình bày mashup 'Nghe ta hồi sinh - Cơn mưa ngang qua'

Show truyền hình | Chủ nhật, 03/04/16 23:14 GMT+7
0 0 chia sẻ

Giám khảo nhận xét, nhóm hát không dở không hay nhưng họ vẫn cho nhóm cơ hội đi tiếp để làm tốt hơn.