Trải nghiệm phiên bản mớithisthis thisthis
Nhóm Dophins trình bày ca khúc 'Chiều nâu'
 
 

Nhóm Dophins trình bày ca khúc 'Chiều nâu'

Tùng Dương thấy nhóm chọn bài hơi khác biệt và lạ, nhưng họ đã cố gắng, diễn ra màu của funky.

Show truyền hình | Chủ nhật, 19/6/2016, 22:22 (GMT+7)