Nhóm Dophins trình bày ca khúc 'Chiều nâu'

Show truyền hình | Chủ nhật, 19/06/16 22:22 GMT+7
0 0 chia sẻ

Tùng Dương thấy nhóm chọn bài hơi khác biệt và lạ, nhưng họ đã cố gắng, diễn ra màu của funky.