Trải nghiệm phiên bản mớithisthis thisthis
Thanh Hằng giành quyền cứu Thuỳ Trâm
 
 

Thanh Hằng giành quyền cứu Thuỳ Trâm

Thuỳ Trâm được siêu mẫu trao cho cơ hội để thể hiện khả năng và sự bứt phá tại cuộc thi.

Show truyền hình | Chủ nhật, 31/7/2016, 23:42 (GMT+7)