Thuận Nguyễn đóng vai cướp biển qua điệu Rumba và Jive sôi động
 
 

Thuận Nguyễn đóng vai cướp biển qua điệu Rumba và Jive sôi động

Tiết mục của Thuận Nguyễn nhận được 2 điểm 10 từ Minh Hằng, John Huy Trần, 9,5 từ Trần Ly Ly và giám khảo Hồng Việt bất ngờ cho điểm 8.

Show truyền hình | Thứ bảy, 27/2/2016, 22:30 (GMT+7)