Tùng Leo giải cứu thí sinh Project Runway

Show truyền hình | Thứ bảy, 09/01/16 21:14 GMT+7
0 0 chia sẻ

Giang Tú được Tùng Leo dùng quyền để cứu sau khi bị loại ở tập bốn Project Runway.