Gascoigne run rẩy cầm micro

Thể Thao | Thứ hai, 11/07/16 17:11 GMT+7
0 0 chia sẻ

Chứng nghiện rượu nặng khiến cựu tuyển thủ Anh 49 tuổi biến đổi hoàn toàn. Gazza mất thể lực, cơ thể tiều tụy, xuống sắc trông thấy.