Bà Diệp Thảo: 'Tôi và các con rất tổn thương'

TP HCMBà Thảo cho rằng ông Vũ dẫn người lạ vào nhà, sử dụng đồ đạc của gia đình khiến bà và các con tổn thương. 

Thời cuộc Thứ hai, 2/12/2019, 19:49 (GMT+7)