Bác sĩ Ấn Độ nhảy lên giường đánh bệnh nhân

Tức giận vì hai đồng nghiệp bị bệnh nhân hành hung, bác sĩ Ấn Độ xông tới giường bệnh để trả thù.

Thời cuộc Thứ năm, 6/6/2019, 00:04 (GMT+7)