Bé một tuổi bơi cả phút dưới bể rồi tự leo lên bờ

Cô bé người Mỹ bơi sấp rồi chuyển sang ngửa, một mình vượt qua 5-6 mét bể rồi leo lên bờ.

Hướng Dương

Thời cuộc Thứ sáu, 14/9/2018, 11:21 (GMT+7)