Hai thi thể chưa rõ giới tính 'hóa bê tông' trong căn nhà ở Bình Dương

Sau khi phát hiện một thi thể trong bồn nhựa, cảnh sát tiếp tục tìm thấy một xác khác đã phân hủy trong khối bê tông ngoài vườn.

Thời cuộc Thứ năm, 16/5/2019, 17:22 (GMT+7)