Hổ mang mất mạng sau khi nuốt chửng trăn gấm

Do tham nuốt mồi to, con rắn độc di chuyển chậm chạp và không kịp chạy trốn khi bị người dân truy giết.

Thời cuộc Chủ nhật, 17/11/2019, 00:04 (GMT+7)