Nhân viên giao hàng ăn vụng đồ của khách rồi dán lại như cũ

Nam nhân viên Australia mở hai đến ba hộp đồ, ăn ở mỗi hộp một ít trước khi dán và đóng gói lại để khách không phát hiện. 

Hướng Dương

Thời cuộc Thứ tư, 9/1/2019, 15:13 (GMT+7)