Rắn độc xuất hiện ở chung cư Hà Nội

Quanh chung cư Xuân Mai Complex (Hà Đông), người dân phát hiện nhiều rắn độc, có con nghi là hổ mang chúa còn đuổi theo người đi xe máy.

Thời cuộc Thứ bảy, 17/8/2019, 21:45 (GMT+7)