Y tá Covid-19 bật khóc vì không thể ôm con

Saudi ArabiaNaser Ali Al-Shahrani ngồi thụp xuống trước cửa nhà và bưng mặt khóc khi thấy con trai chạy ra đòi ôm nhưng anh lại không thể ôm bé. 

Thời cuộc Thứ ba, 31/3/2020, 15:15 (GMT+7)