Sản phụ ung thư giao tiếp qua viết bảng

Chị Nguyễn Thị Liên 'nói chuyện' với người nhà bằng cách viết lên bảng do chưa nói được và có thể được gặp con vào tuần tới.

Thứ sáu, 31/5/2019, 17:13 (GMT+7)