Vác vợt tự chế tranh hứng tiền cúng cô hồn

Hàng trăm người chiều 15/8 đổ xuống đường ở TP HCM để nhặt tiền cúng cô hồn, buộc bao tải thành vợt để hứng cho dễ.

Thời cuộc Thứ sáu, 16/8/2019, 09:39 (GMT+7)