Thu Quỳnh, Trọng Hùng bị thương vì đóng cảnh nóng

Biết Trọng Hùng ngại nên Thu Quỳnh đã nói anh mạnh bạo hơn khi đóng cảnh Khải cưỡng hiếp vợ ở tập 34 'Về nhà đi con'.

Trần Huấn - Chi Anh

Phim Thứ hai, 17/6/2019, 10:55 (GMT+7)