Chiêu thổi hơi vào bụng gà để nặng hơn

Những người bán gà trong một khu chợ ở Venezuela bị lộ cảnh đang ra sức thổi hơi vào bụng con vật để nó nặng hơn. 

Thời cuộc Thứ hai, 5/12/2016, 12:19 (GMT+7)