Chiêu thổi hơi vào bụng gà để nặng hơn

24h | Thứ hai, 05/12/16 12:19 GMT+7
0 0 chia sẻ

Những người bán gà trong một khu chợ ở Venezuela bị lộ cảnh đang ra sức thổi hơi vào bụng con vật để nó nặng hơn.