Melania Trump không ngồi đúng chỗ chồng chỉ dẫn

Lúc từ bục phát biểu xuống, bà Melania đã không ngồi đúng vị trí chồng bà đã chỉ dẫn mà đi về hướng khác. 

Thời cuộc Thứ sáu, 20/1/2017, 11:39 (GMT+7)