Khoảng trái chiều của Phương Nga và Cao Toàn Mỹ
 
 

Những cảm xúc trái chiều khi Phương Nga được tại ngoại

Phương Nga kìm tiếng khóc sau khi chủ tọa công bố trả hồ sơ điều tra bổ sung, trong khi ông Cao Toàn Mỹ nín lặng.

24h | Thứ năm, 29/6/2017, 21:26 (GMT+7)