Sư thầy 7 năm gom rác ngày ông Công ông Táo

24h | Thứ năm, 08/02/18 11:32 GMT+7

Trần Quang

0 0 chia sẻ

Sư thầy Thích Tịnh Giác (Gia Lâm, Hà Nội) đã 7 năm liền có mặt trên Hồ Tây ngày 23 tháng chạp khuyên người dân không vứt túi ni lông và tro xuống hồ.