Tổng thống Trump tiễn ông Obma ra trực thăng

Tổng thống Trump bắt tay và nói nhỏ vào tai người tiền nhiệm trước khi ông Obama cùng vợ vẫy tay và vào trực thăng. Gia đình Trump quay vào phía trong tòa nhà quốc hội và chuẩn bị cho tiệc trưa với các nghị sĩ.

Thời cuộc Thứ bảy, 21/1/2017, 01:50 (GMT+7)