Trải nghiệm phiên bản mớithisthis thisthis
Hang động dưới nước lớn nhất thế giới ở Mexico
 
 

Bí mật trong hang động chìm dưới nước lớn nhất thế giới ở Mexico

Các nhà khảo cổ học cho rằng những phát hiện mới này có ích cho việc nghiên cứu nền văn minh cổ Maya.

Video | Thứ bảy, 20/1/2018, 00:28 (GMT+7)