Chó và vịt quấn quýt như hình với bóng

Hai con vật ôm ấp nhau tình cảm, nhất quyết không chịu rời nửa bước. 

Thời cuộc Thứ sáu, 9/11/2018, 12:01 (GMT+7)