Fan nữ xếp hàng chờ nhóm nhạc nam The Air ra mắt

Nhạc | Thứ hai, 13/11/17 13:28 GMT+7

Hương Giang  |  

0 0 chia sẻ

5 thành viên Lu An, Qlin, Him Phạm, Eight.D và Kim Yi Sang có khả năng vừa sáng tác vừa chơi nhạc cụ, được nhiều khán giả nữ yêu thích.